Toelichting bij het logo
Het duo ‘boek en pen’ ligt voor de hand voor een auteurslogo, maar bevat eveneens een symboliek specifiek voor Hubert Lampo.


Het Boek :

 • in het Liber Mundi-beeld staat het boek symbool voor het universum;
 • het ‘Boek des Levens’ uit de Apocalyps staat in het middenpunt van het Paradijs en vereenzelvigt zich met de ‘Boom des Levens’; de bladen van de Boom, net zoals de letters van het Boek, stellen het geheel van de mensheid voor...
 • in bepaalde versies van de Graal-queeste wordt het ‘boek’ gelijkgesteld met de Graalschaal : beiden staan symbool voor de zoektocht naar het verloren woord, de hogere wijsheid ...;
 • in de Alchimie staat het ‘boek’ symbool voor het ‘Grote Werk’ ; gesloten , gaat het om de Materia Prima ; geopend, om de reeds bevruchte materie...
 • tenslotte staat het ‘boek’ symbool voor het mensenhart : het open boek geeft de gedachten en gevoelens prijs.


De pen wijst naar het ‘centrum’ van het labyrint :

 • het centrum staat steeds in relatie tot de ‘cirkel’ ( hier de concentrische ringen van het labyrint ), de ‘perfecte’ vorm, symbool van het oneindige en de macrocosmos;
  het ‘centrum’ van de mens, de microcosmos, is het hart, plaats van alle mysteries;
 • de alchimist Arnold de Villanova schreef : “Trace un cercle parfait et tu auras la pierre des Philosophes”; de Alchimisten zagen de Graal als de ‘Steen der Wijzen’, soms voorgesteld als een geometrisch geslepen steen, een smaragd, verborgen in een kasteel of in het centrum van een labyrint, waarvan enkel de geïnitieerde de toegang kende.
 • het labyrint, een equivalent voor het ‘donkere bos’ uit de mythes en sprookjes, is het archetypische beeld voor het onbewuste, en van de zoektocht naar de zin van het leven, het levensproces, de existentiële ontplooing van de mens in ruimte en tijd...
  • het labyrint van Kreta stelde het Dodenrijk voor, dat door het centrum verbonden was met de sterrenhemel; de Minotaurus wordt ook Asterios genoemd; het centrum van de wereld wordt door de Axis Mundi verbonden met de Poolster;
  • het labyrint van Chartres bevat in zijn centrum een roos met zes blaadjes,verwijzend naar de zes universele richtingen ( N., Z., O.,W., zenith, nadir)..
   dit labyrint-type (-dat eveneens voorkomt in volle natuur in Groot-Brittannië-) koos ik als uitgangsvorm voor het logo, maar werd vereenvoudigd.


Het zichtbaar deel van het labyrint berust op een verborgen geometrisch rooster geïnspireerd door de ‘steen-merktekens’van de oude bouwmeesters van de katedralen. Het volledig geometrisch concept was enkel bekend aan de ingewijden. Het bevat de Pythagoreïsche letter ‘gamma’die, in combinatie met het Pentagram, de sleutel vormt tot de Gulden Snede...

De hierboven toegelichte beelden van het logo kunnen vertaald worden in het magisch realisme waarvan Hubert Lampo eveneens een ‘bouwmeester’ is:

 • het labyrint, enerzijds, als beeld van de ’realistische’ levensverhalen uit zijn boeken, verweven met ‘toevallen’ en ‘archetypes’ uit het onderbewuste;
 • de cirkel met centrum als beeld van het ‘magische’, de droom, de ontsnapping, het opstijgen naar het licht...de wijsheid en de schoonheid van de universele menselijke waarden beschreven in zijn boeken , welke hij, zoals het innerlijke licht van de Graal, vindt in de geheime plaats van zijn hart...

Ontwerp en toelichting : Anita Winnock

  Onze Statuten