Historiek en Doelstellingen
Liefhebbers van het werk van de Vlaamse auteur Hubert Lampo verenigden zich in De Geheime Academie.
Deze interdisciplinaire kring van wetenschappers en literatuurliefhebbers onderhoudt contacten met diverse nationale en internationale wetenschappelijke instellingen.

De Geheime Academie is de drijvende kracht achter het Hubert Lampo Genootschap.

Het Hubert Lampo Genootschap richt zich tot liefhebbers van het werk van Hubert Lampo en tot onderzoekers in binnen- en buitenland.

Het Genootschap wil actief bijdragen aan de “Lampo-beleving” door het bestuderen, uitdragen en behouden van het vrijzinnig-humanistisch gedachtengoed zoals beschreven in de werken van Hubert Lampo.
Het besteedt niet uitsluitend aandacht aan het oeuvre van Lampo, maar ook aan het magisch realisme in ruimere zin en aanverwante stromingen.

Het Genootschap wil dit realiseren door het:
- ondernemen en bevorderen van studies over het werk van Hubert Lampo en aanverwante thema’s
- ontsluiten en aanvullen van diverse archieven
- organiseren van lezingen, filmvoorstellingen, tentoonstellingen en ontmoetingen
- verzorgen van een periodiek en publikaties
- stimuleren van heruitgaven en vertalingen

Bovendien is deze Lampo-website een platform voor discussie, een medium voor nieuwsfeiten, en agenda’s van culturele evenementen (In de media en nieuws en activiteiten).

Daarnaast staat het Genootschap in voor de publikatie van een bulletin, dat de naam ‘De Scheldebode’ meekrijgt (naar de krant in ‘De komst van Joachim Stiller’). ‘De Scheldebode’ is een levendig forum met artikelen, interviews en dergelijke (Publicaties).

Lid worden kan: Klik hier

  Bestuur