Hubert Lampo
De Scheldebode

De Scheldebode is een uitgave van het Hubert Lampo Genootschap.
ISSN: 1573-6482.
Gratis voor de leden, € 2,00 voor niet-leden.
Frequentie: 2 of 3 maal per jaar.
Verantwoordelijk uitgever: Heiko ter Horst
Redactie: Samuel Camphuijsen, Emmy Van Kerkhove, Ilse Neuenkirch.
Vormgeving: Franck den Dulk.
Druk: Centrale Repro, Uhasselt  Diepenbeek
Eindredactie: Heiko ter Horst.
Redactieadres en bestellen: Roomvat 17, 1445 LE Purmerend, Nederland,
e-mail:  samasacom@planet.nl

5e jaargang – nr.1 april 2008

Uit het bestuur – Heiko ter Horst
Denkend aan Claus – Henri-Floris Jespers
Allemaal zeep aan onze zolen – redactie
Een heer genaamd Lampo – Johan de Roey
Rust … alleen maar rust voor Lampo – R. De Dijn
Het archetype van de lezer, of wat Hubert Lampo (met) zijn lezers doet – Heiko ter Horst
Hubert Lampo, gids en vriend – Jan Kuyper
Antwerpen is een mooie stad – Marjan Stalknecht en Peter Stöve
Het Steen aan de Maas – Wim Rouwendal
Lezersbrief – Henk Masselink

4e jaargang – nr.1 juli 2007

Uit het bestuur – Heiko ter Horst
Wandelen met Hubert Lampo – Gaston Durnez
Schrijvers sterven niet…  -  Peter de Klerk
Geamputeerd slot van Hélène Defraye – Hubert Lampo
De schuld van Hubert Lampo – Jos van der Woensel
Lezersbrief – Marijke de Gruil
Sponsors van het Hubert Lampo Genootschap, interviews – Wim Rouwendal
3e jaargang - nr. 2 augustus 2006

Waardige en liefdevolle uitvaartplechtigheid – redactie;
Toespraak
– Heiko ter Horst;
Plots ben je weg
– Anne Gruszowski;
In memoriam Hubert Lampo
– Paul De Keulenaer;
Toespraak
– Hubert Dethier;
De tram
– Ina Stabergh;
Toespraak
– Robert La Roche;
Toespraak
– Jan Lampo;
Bloemlezing condoleanceregister
– redactie;
Bloemlezing uit de persberichten
– redactie;
De bedoeling
– Annemarie Estor.
3e jaargang - nr. 1 mei 2006

In dit nummer – Heiko ter Horst;
Uit het bestuur
– Heiko ter Horst;
Wiskunde en wetenschap bij Lampo
– Geert Molenberghs;
Ontmoeting met Harry Kόmel
– Wim Rouwendal;
Lezersbrief
– Henry Mensink.
2e jaargang - nr. 2 november 2005

Uit het bestuur – Heiko ter Horst;
Zoutleeuw 11 juni 2005
– Wim Rouwendal;
Mijn medici en ik. Ook een schrijver heeft behoefte aan een vriend
– Hubert Lampo;
De kracht van de kunst
– Henri-Floris Jespers over Bob Mendes – redactie;
Een zoektocht te Zoutleeuw. Esoterische achtergronden van Wijlen Sarah Silbermann
– Anita Winnock
Lampo interviewt Lampo. Interview met mijn vader
– Jan Lampo;
Lampo-kenner Vanhecke schrijft boek over Tolkien
– redactie;
Antwerpen in letters. Jan Lampo over zijn stad (en die van zijn vader)
– redactie;
Lezersbrief
– Annemiek van de Velde – Smit.
2e jaargang - nr. 1 mei 2005

In memoriam Lucia Lampo - Heiko ter Horst;
Uit het bestuur - Heiko ter Horst;
Cirkels in de tijd - Annemarie Estor;
Literair-toeristische wandeling - redactie;
Een woordje geschiedenis over Zoutleeuw - Paul De Keulenaer;
Lampo als journalist en criticus - Henri-Floris Jespers;
Magisch-realisme in de praktijk - Heiko ter Horst;
Verwyt my niet dat ik ook dichter wil heeten -
Jan Lampo;
Lezersbrief: Over Hubert Lampo - Luc Van Parijs.

1e jaargang - nr. 2 november 2004

Magisch-realisme in de praktijk - redactie;
Uit het bestuur - Heiko ter Horst;
Antwerpen, Sp(r)ookjesstad - Jelica Novakovic;
Filmvoorstelling - redactie;
Nevelen en sneeuw verhullen, onthullen - Ina Stabergh;
Hubert Lampo: Gek op Antwerpen - Wim Rouwendal;
Lezersbrief: Lampo, bron van inspiratie - Paul Hendriks.
 

1e jaargang - nr. 1 mei-juni 2004

Uit het bestuur - Heiko ter Horst;
In de voetsporen van Hubert - Samuel
Camphuijsen;
Beiaardmuziek - Hubert Lampo;
Wist u dat ... - redactie;
De man die uit de krant kwam - Gaston Durnez;
Hubert Lampo, vrijgeest en boodschapper van het onbewuste - Hubert Dethier;
Lezersbrief: Het gaat weer sneeuwen - Geert Molenberghs.