Hubert Lampo
Jaarboek

Jaarboek is een uitgave van het Hubert Lampo Genootschap.
Gratis voor de leden, € 15,00 voor niet-leden.
Frequentie: onbepaald.
Verantwoordelijk uitgever: Heiko ter Horst
Redactie: Jan Lampo, Emmy Van Kerkhove, Geert Vermandere.
Vormgeving: Franck den Dulk.
Druk: Centrale Repro, Uhasselt Diepenbeek
Eindredactie: Heiko ter Horst.
Bestellen: Roomvat 17, 1445 LE Purmerend, Nederland,
e-mail: 
samasacom@planet.nl


   

Jaarboek 1 – 2006

ISBN 9081140817

Kerstmislegende – Hubert Lampo
Een sirene tijdens de bezetting – Jan Stuyck
“Neen, Lampo wijst ons niet de weg naar het oosten” – Jan Lampo
Het feminisme van de vroege Hubert Lampo – Michel Vanhelleputte
La Qu๊te initiatique dans Retour en Atlantide – Simone Vierne
Het geheim en de waarheid in het werk van Hubert Lampo – Paul van Aken
Stroomafwaarts. Een kleine geschiedenis van de Lampo’s – Jan Lampo