Rotterdams Dagblad
12 april 2003

Genootschap houdt gedachtegoed Hubert Lampo levend

Door Peter van Druten
Het werk van een schrijver ligt je zo na aan het hart dat je het wilt delen met anderen en zijn gedachtegoed wilt uitdragen. Een van de mogelijkheden die je dan hebt, is het oprichten van een genootschap. Je kunt daarvoor geforceerd op zoek gaan naar andere liefhebbers, maar soms gaan de dingen vanzelf. Rotterdammer Heiko ter Horst is een van de initiatiefnemers van het Hubert Lampo Genootschap. Vanaf het moment dat ze de plannen voor een genootschap beraamden, hebben ze de wind in de zeilen. Van allerlei instanties en particulieren krijgen ze medewerking en natuurlijk is de 82-jarige schrijver zelf vereerd. Deze maand verschijnt er een nieuwe omnibus van de Vlaamse auteur: ‘Heimwee naar de sterren’. Een mooiere samenval is nauwelijks denkbaar. Omnibus, genootschap én een Franse vertaling van de roman ‘De duivel en de maagd’ worden op 9 mei aanstaande gepresenteerd in het Antwerpse Provinciehuis. ‘De Geheime Academie’ is het genootschap gedoopt naar een van Lampo’s romans.
Het is vooral de humanistische visie die Heiko ter Horst raakt in het als magisch realistisch getypeerde werk van Lampo. Daarbij spreekt hem de subtiel weergegeven werkelijkheid aan waarin allerlei schijnbare toevalligheden met elkaar samenhangen en de grens tussen droom en werkelijkheid vervaagt. In 1992 was de schrijver bij Donner om zijn roman ‘Schemertijdmuziek’ te signeren. Ter Horst wilde de schrijver laten weten wat zijn werk voor hem betekende en schreef hem een brief. Toen hij deze tijdens de signeersessie overhandigde reageerde Lampo zo enthousiast dat zijn vrouw hem ervan moest weerhouden het epistel direct te lezen. Drie dagen later ontving Ter Horst een antwoord per post. Lampo was zo getroffen door de woorden van zijn fan, dat hij hem uitnodigde naar België te komen. Lampo beschouwde Ter Horst als zijn alter ego. Dat ging de bescheiden Ter Horst wat te snel en hij hield de boot af. Wel ontstond er een levendige correspondentie.
Maar net als in het werk van de schrijver lijken bepaalde gebeurtenissen voorbestemd. Tijdens een literair diner in Harderwijk ter ere van Lampo’s 50-jarige schrijverschap kwam Ter Horst naast zijn voorbeeld aan tafel te zitten. Het was het begin van een innige vriendschap. Ter Horst: ,,Onze levenspaden bleken elkaar vaker gekruist te hebben. Zonder het van elkaar te weten, hebben we beiden voor literair onderzoek het mystieke plaatsje Rennes le Chatêau in Zuid-Frankrijk bezocht. Zo waren er meer voorbeelden. En dat versterkt onze emotionele band.“ Lampo moedigde Ter Horst aan om een bijdrage te leveren aan een vierdaags colloquium over zijn werk. Dat was bij de tachtigste verjaardag van de schrijver op 1 september 2000. ,, Er waren wetenschappers uit de hele wereld. Vandaar dat ik aarzelde. Ik ben slechts een liefhebber, geen filosoof of letterkundige. Maar Lampo trok me over de streep en ik besloot een verhaal te houden over wat zijn werk voor mij als lezer betekent. Na afloop van die vier dagen, had iedereen het weemoedige gevoel dat er een schoolreisje was beëindigd. Ondanks de diversiteit van de deelnemers zat iedereen op dezelfde golflengte. Daarom besloot een groepje mensen uit België, Nederland en Frankrijk contact met elkaar te houden.”
Een vriendenclub van achttien personen komt sinds die tijd zo’n drie tot vier maal per jaar bij de schrijver thuis om aan de hand van een thema over zijn werk te discussiëren. Vorig jaar ontstond volgens Ter Horst de gedachte aan een literair genootschap. ,, Hubert Lampo is nu tweeëntachtig jaar en we zijn het erover eens dat zijn gedachtegoed levend moet worden gehouden. Een genootschap biedt daarvoor meer mogelijkheden dan een gewoon clubje liefhebbers. Zeker als het gaat om het organiseren van tentoonstellingen, het verzorgen van lezingen en het uitbrengen van publicaties over zijn werk. Daarnaast zijn we bezig aan een website en willen we vertalingen en heruitgaven stimuleren. Vanaf het moment dat we het plan hebben opgevat, hebben we de wind in de zeilen. De medewerking die we krijgen is hartverwarmend. Overal waar we aankloppen wordt enthousiast gereageerd. Of het nu gaat om Lampo’s uitgeverij, de Volksuniversiteit in Brussel of de Brusselse Koninklijke Bibliotheek.”
Meer informatie over het Hubert Lampo Genootschap en lidmaatschap is verkrijgbaar via het e-mailadres hubertlampogenootschap@planet.nl.